Право на отказ и връщане на стоката: 

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е била силно повредена; цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена; Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез тази интернет страница, като върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

 • Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
 • Потребителят е длъжен да информира fitzona.com за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения от fitzona.com електронен адрес за кореспонденция: sportfit@gmail.com
 • В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.
 • Стоката следва да се върне на fitzona.com в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.
 • Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
  • Стоката е в оригиналната си опаковка;
  • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
  • Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н/
  • Приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;
  • Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от fitzona.com явни недостатъци на стоката.
  • Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.
 • Ако продукта е в оригинална, не нарушена опаковка Ви възстановяваме 100% от сумата на продукта.
 • Ако опаковката е нарушена ви възстановяваме 90% от сумата на продукта.
 • Ако по продукта има следи от употреба или външни белези отказваме да ги приемем обратно.

Ако сте получили стоката с Рапидо-Спиди, моля изпратете ги до офисът на РУЕН на Спиди в София - до поискване за. С включена опция за преглед на стоката преди получаване.
Ако сте получили  с  Еконт. Моля изпратете ги до офис на Еконт София - Стрелбище при същите условия. До поискване с включена опция за преглед.
Ако стоката ви е доставена с наш транспорт моля свържете се с нас на sportfit@gmail.com за уговаряне на посещение от наш транспорт.

Разходите по връщането са за ваша сметка.

Връщането на сумата става по банкова сметка посочена от вас в срок до 7 работни дни след получаване обратно на стоката при изпълнени горните условия. Посочената от вас сметка трябва да изпратите на sportfit@gmail.com заедно с имената на титуляра на сметката. 


Поздрави и приятно пазаруване